JIIRI-IKKUNAT OY:N ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Jiiri-ikkunat Oy (Y-tunnus: 1005892-7) Osoite: Korpiniementie 12, 85500 Nivala Puhelinnumero: 08-441720 Sähköpostiosoite: jiiri@jiiri-ikkunat.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Hannu Tiainen
Puhelinnumero: 0400-280771 Sähköpostiosoite: hannu.tiainen@jiiri-ikkunat.fi

3. Rekisterin nimi

Jiiri-ikkunat Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen uusasiakashankinnan kannalta. Tietoja käytetään tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää merkintöjä asiakkaista: asiakkaan nimi (henkilötunnus tai y-tunnus), osoite, puhelinnumero, sähköposti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietosisältö kerätään rekisteröidyltä itseltään esim. yhteydenottojen ja tapahtumien yhteydessä. Henkilötietojen luovuttaja vastaa näiden henkilötietojen oikeellisuudesta ja luovutuksen perusteista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia.

8. Tietojen siirrot EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja erikseen lukittavissa säilytyskaapeissa tai -laatikoissa, joihin pääsy on vain henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät aineiston käsittelyä. Tiloissa on valvontakamera. Tiedot käsitellään luottamuksellisina ja lakisääteisiä salassapitovelvoitteita noudatetaan.

 • Sähköinen aineisto säilytetään keskitetysti palomuurin suojaamissa palvelimissa. Pääsy tiedostoihin ja henkilötietotietueisiin on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla, ja pääsyä voidaan rajoittaa käsittelytarpeen mukaan. Tiedot käsitellään luottamuksellisina ja lakisääteisiä salassapitovelvoitteita noudatetaan.

 • Henkilötietojenkäsittelijöiltä edellytetään vähintään samantasoisia suojausperiaatteita ja lisäksi erikseen käsittelysopimuksella annettujen ohjeiden ja suojausvaatimusten toteuttamista.

 • 10. Tarkastusoikeus

  Jokaisella on oikeus saada tieto siitä, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Pyyntö on osoitettava edellä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle

  11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö on osoitettava edellä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

  12. Tietojen poistaminen

  Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista käsittelyperustetta.